OIRP24Opole
Zaloguj się
Półroczne zestawienia

Uprzejmie informujemy, że nie zostały jeszcze zawarte porozumienia na rok 2022  z powiatami w sprawie udzielania przez radców prawnych nieodpłatnej pomocy prawnej, w związku z tym OIRP w Opolu nie posiada informacji o liczbie radców prawnych którzy będą udzielać nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze danego powiatu oraz dokładnej lokalizacji punktów, w którym świadczona będzie pomoc prawna.  Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, wyznaczyła 30.11.2021r. jako ostateczny termin na zawarcie stosownych porozumień. Mamy jednak nadzieję, że porozumienia te zostaną podpisane, wzorem lat ubiegłych, przed w/w dniem, co umożliwi nam rozpoczęcie naboru  wniosków jeszcze w listopadzie br.  Prosimy zatem o nieskładanie deklaracji, a te które zostaną złożone przed rozpoczęciem naboru zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.   O terminie składania deklaracji OIRP Opole poinformuje radców prawnych poprzez opublikowanie stosownego komunikatu.

Kancelarie są niedostępne na czas prac technicznych nad modułem.
Za utrudnienia przepraszamy.

Uwaga! System jest w trakcie wdrażania. Ewentualne sugestie prosimy zgłaszać na adres zgloszenie@oirp24.opole.pl. Błędy systemowe są logowane i zgłaszane automatycznie, więc nie ma potrzeby zgłaszania ich ręcznie.

© 2021 CTSoft v.1.0.37.22179 O Aplikacji i Regulamin